ผ้าสำลีหน้าเดียว (เนื้อโพลี) หน้าผ้า 70นิ้ว น้ำหนัก/ตร.ม. 220 กรัม
ผ้าสำลีหน้าเดียว (เนื้อใต้หวัน) หน้าผ้า 70นิ้ว น้ำหนัก/ตร.ม. 220 กรัม
สำลี 2 หน้า
แสดง 1 ถึง 3 ของ3 (1 หน้า)